Instalacje elektryczne

Instalacja elektryczna to część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku  wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników.

Potocznie, instalacje elektryczną rozumie się często tylko jako ułożone na stałe przewody elektryczne.

Instalacja elektryczna w budynku mieszkalnym składa się z układu zasilania niskiego napięcia, obejmującego:

  •     przyłącze i złącze kablowe,
  •     tablicę rozdzielczą,
  •     piony i linie zasilające,
  •     instalację odbiorczą,
  •     odpowiednią liczbę obwodów.