Systemy kontroli czasu pracy

Rejestracja czasu pracy jest to zestaw środków technicznych i informacyjnych mających na celu kontrolowanie obecności, spóźnień, zwolnień pracownika.

Dzisiejsze urządzenia do kontroli dostępu dość często posiadają możliwość rejestracji RCP. Kontrolery mają możliwość pracy w trybach wejścia, wyjścia, wyjścia służbowego i innych (ustawionych przez operatora systemu). Wszystkie te zdarzenia przechowywane są w pamięci kontrolerów. Producenci dostarczają do urządzeń, które produkują oprogramowanie dzięki któremu możemy konfigurować system kontroli dostępu. Służy on nie tylko do konfigurowania ale także do monitorowania zdarzeń. Takie zdarzenia można wydrukować w postaci prostych raportów. Jeśli oprogramowanie dostarczone przez producenta posiada możliwość raportowania RCP, to możemy nawet określić kto, kiedy i jak długo pracował.

Na rynku istnieją też urządzenia, które fizycznie podbijają kartę pracownika przy wejściu do firmy (coś w rodzaju kasowanie biletów). Na takim dokumencie widać dokładnie, którego dnia, o której dana osoba weszła i wyszła z pracy. Innym kolorem zaznaczane są spóźnienia i przedwczesne wyjścia.

 Urządzenia

  • Kontroler - programowalna jednostka centralna, urządzenie działające samodzielnie, posiada zwykle klawiaturę i wyświetlacz. Kontroler umieszczony jest w oddzielnym pomieszczeniu ze względów bezpieczeństwa dostępnym tylko dla administratora systemu
  • Czytnik - urządzenie peryferyjne podłączone do kontrolera. Jego zadaniem jest przesyłanie danych do kontrolera. Z reguły czytniki umieszcza się na zewnątrz przy wejściu na teren firmy. Uszkodzenie, niepowołany dostęp fizyczny do czytnika nie powoduje automatycznej kontroli nad systemem (co byłoby możliwe w przypadku kontrolera).Czytniki i kontrolery zabezpieczone są systemem antysabotażowym, który powinien być połączony z systemem alarmowym.